Norske dramaturger 

En faglig sammensluttning for dramaturger i Creo - forbundet for kunst og kultur. 


For å bli medlem …

.... må du definere deg selv som dramaturg. Når du har meldt deg inn i Creo, ta kontakt med Norske dramaturger. Medlemskontigenten er av årsmøtet satt til 350 kroner pr. år. Denne betales separat og direkte til forument og er et tillegg til medlemskontigenten i Creo. Dersom du er medlem i et annet LO- forbund kan du tegne støttemedlemsskap i Creo og medle deg inn i Norske Dramaturger.  


Meld deg inn i Creo her.