Norske dramaturger 

En faglig sammensluttning for dramaturger i Creo - forbundet for kunst og kultur. 


Norske dramaturger ble stiftet 11.12.2019. Vi oppløste da Norsk dramaturgforum og gikk inn for en faglig sammensluttning i Creo. Norske dramaturger skal fortsatt arbeide med releavante fagprogram, nettverkssamlinger og være en interesseorgansisasjon for dramaturger i Norge, men samtidig være en gruppe i en større fagorganisasjon. 

På denne nettsiden kan du finne medlemslisten, vedtektene, kontaktinformasjon og annen relevant informasjon.